69th NY Infantry (Irish Brigade) at Fort Washita, Oklahoma
January 10, 2004

Photos/Text courtesy of Webmaster

      Fort Washita Home     Site Index

69th NY
Page1
     Page2     Page3     Page4     Page5     Page6     Page7     Page8     Next

    
Enlarge
 
  

69th NY Page1     Page2     Page3     Page4     Page5     Page6     Page7     Page8     Next

Fort Washita Index     Fort Washita, a Virtual Tour